Shërbimi ynë

Një gamë e plotë e shërbimit pas shitjes
Kur produkti i dorëzohet klientit nuk do të thotë fundi i shërbimit tonë, ky është një fillim i ri. 
Qiangzhong Machinery u ofron klientëve shërbim gjithëpërfshirës pas shitjes dhe krijon një sistem të plotë gjurmimi për të siguruar që produktet tona të jenë gjithmonë në funksionim optimal.

Gjurmueshmëria e materialit të përbërësve të rezervuarit
Sistemi i menaxhimit të cilësisë së mekanikës komponentët sigurojnë që lëndët e para të përdorura dhe burimi i certifikatave të tyre të gjurmohen. Këto dokumente të gjurmueshmërisë mund t'i dorëzohen klientit dhe të ndihmojnë klientin të kontrollojë qëndrueshmërinë e materialeve të pjesës.